Chưa phân loại

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY HỢP DANH LÀ AI?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là ai? Trách nhiệm, của người đại diện theo pháp luật đối với công ty hợp danh như thế nào? Luật An Khang sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ và hữu ích nhất trong bài viết này.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là ai?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 184 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì: Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật. Như vậy, đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là tất cả các thành viên hợp danh của công ty. Họ được pháp luật quy định quyền đối nhân trong công ty hợp danh để tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh gồm những ai – Luật mới 2024

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Theo Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có những trách nhiệm sau:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm các nghĩa vụ.
Trách nhiệm của đại diện theo pháp luật công ty hợp danh là gì
Trách nhiệm của đại diện theo pháp luật công ty hợp danh là gì

Trách nhiệm của thành viên hợp danh hay người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
 • Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
 • Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;
 • Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;
 • Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;
 • Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Lưu ý về người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Công ty hợp danh có được thuê giám đốc làm đại diện không?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh
Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Không thể. Theo quy định tại khoản 1, Điều 182 Luật doanh nghiệp năm 2020, giám đốc trong công ty hợp danh là chức danh được hội đồng thành viên bầu. 

Tuy nhiên, khác với các loại hình doanh nghiệp khác, ở công ty hợp danh, thành viên hợp danh dù không giữ chức vụ gì trong công ty cũng có quyền đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp danh cũng có thể thực hiện quản lý, điều hành công ty với tư cách là thành viên hợp danh.

Nói cách khác, quyền lợi và nghĩa vụ của công ty hợp danh gắn chặt với từng cá nhân là thành viên. Nếu thuê người ngoài làm giám đốc công ty hợp danh, sẽ đi ngược lại với bản chất cơ bản của công ty hợp danh, thành lập dựa trên cơ sở tin cậy, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Do đó, chức danh quản lý của công ty phải do thành viên hợp danh nắm giữ để đảm bảo trách nhiệm và sự an toàn trong hoạt động của công ty hợp danh.

Một thành viên hợp danh có thể làm đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty hợp danh không?

Có. Tại Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định những hạn chế khi trở thành thành viên hợp danh:

 • Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, chỉ cần nhận được sự nhất trí từ các thành viên hợp danh trong công ty A thì việc trở thành thành viên hợp danh của công ty B vẫn được coi là đúng theo quy định của pháp luật.

Kết luận

Trên đây là phần chia sẻ thông tin giải đáp thắc mắc về đại diện của công ty hợp danh của Luật An Khang. Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm quy định pháp luật về công ty hợp danh hoặc cần tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý khác, Luật An Khang luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline nhé!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *