Lê Khắc Dũng

Thạc sĩ luật Hà Nội với hơn 7 năm chuyên lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Tôi muốn chia sẻ kiến thức về pháp lý đến cho tất cả Doanh nghiệp Việt Nam