Dịch vụ kế toán thuế

Những sai sót thường gặp trong kế toán thuế

Những sai sót thường gặp trong kế toán thuế dù chỉ một sơ xẩy nhỏ cũng có thể dẫn đến những phiền toái ngoài ý muốn cho doanh nghiệp. Vậy những sai sót thường gặp trong kế toán thuế là gì? Làm thế nào để phòng tránh sai sót kế toán thuế. Biện pháp khắc phục sai sót thuế đó là gì? Cùng Luật An Khang tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây. 

Những sai sót thường gặp trong ghi nhận doanh thu

Doanh thu chưa thực hiện

Những sai sót thường gặp trong ghi nhận doanh thu
Những sai sót thường gặp trong ghi nhận doanh thu

Đây là một trong những sai sót thường gặp trong kế toán thuế của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Nói một cách dễ hiểu thì đây là khoản doanh thu ứng trước của khách hàng và khách hàng yêu cầu phải xuất hóa đơn từng lần thanh toán. 

Theo quy định của Luật Thuế hiện hành thì điều này sai với nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Nếu kế toán không phân biệt được lại kê khai vào doanh thu của doanh nghiệp, trong khi chi phí chưa được thực hiện. Khiến cho lợi nhuận tăng cao, dĩ nhiên khiến tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp cũng vì thế mà tăng theo.

Doanh thu sai giá trị

Doanh thu sai giá trị có nghĩa là việc ghi nhận doanh thu không đúng với giá trị thực tế của giao dịch. Điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân,nhưng thường gặp hơn cả là do:

 • Doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu sai giá trị do sai sót trong việc xác định giá bán, giá vốn hàng bán hoặc các khoản chi phí liên quan đến giao dịch.
 • Ghi nhận doanh thu sai giá trị do sử dụng sai phương pháp ghi nhận doanh thu phù hợp với loại hình giao dịch và điều kiện kinh doanh.
 • Ghi nhận doanh thu sai giá trị nhằm mục đích che giấu lợi nhuận hoặc trốn thuế.

Xem ngay: Dịch vụ kế toán thuế toàn quốc, chuyên nghiệp

Doanh thu sai thời điểm

Ghi nhận doanh thu sai thời điểm là việc ghi nhận doanh thu vào một kỳ kế toán khác với kỳ mà doanh thu thực sự được thực hiện. Điều này có thể xảy ra do:

 • Sai sót trong việc xác định thời điểm thực hiện doanh thu có nghĩa là Doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu sai thời điểm. Bởi sai sót trong việc xác định thời điểm hàng hóa, dịch vụ được chuyển giao cho khách hàng. Hoặc tại thời điểm thực hiện các điều kiện để ghi nhận doanh thu theo quy định của pháp luật.
 • Ghi nhận doanh thu sai thời điểm do sử dụng sai phương pháp ghi nhận doanh thu phù hợp với loại hình giao dịch và điều kiện kinh doanh.

Những sai sót thường gặp trong kế toán thuế ghi nhận chi phí

Ghi nhận chi phí cá nhân vào chi phí doanh nghiệp

Đây là sai sót phổ biến nhất trong ghi nhận chi phí. Việc ghi nhận sai này sẽ làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trên sổ sách. Dẫn đến việc nộp thuế TNDN thấp hơn so với thực tế. Một số ví dụ về chi phí cá nhân thường được ghi nhận sai vào chi phí doanh nghiệp bao gồm:

 • Chi phí ăn uống, đi lại cá nhân của cán bộ nhân viên.
 • Chi phí chiêu đãi, quà cáp cá nhân.
 • Chi phí thuê nhà, mua sắm vật dụng cho gia đình.
 • Chi phí học tập, vui chơi giải trí cá nhân.

Ghi nhận chi phí không đủ điều kiện

Những sai sót thường gặp trong ghi nhận chi phí
Những sai sót thường gặp trong kế toán thuế ghi nhận chi phí

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ những chi phí đáp ứng các điều kiện sau mới được khấu trừ thuế:

 • Có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh.
 • Được ghi nhận hợp lý và chính xác.

Việc ghi nhận chi phí không đủ điều kiện sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không được khấu trừ thuế đối với khoản chi phí đó. Đồng thời, làm tăng lợi nhuận và nghĩa vụ thuế TNDN của doanh nghiệp. 

Xem ngay: Quyết toán thuế toàn diện: Hướng dẫn A-Z và những điều bạn cần lưu ý

Ghi nhận sai chi phí khấu hao

Chi phí khấu hao là khoản chi phí được phân bổ hợp lý trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định. Việc ghi nhận sai chi phí khấu hao sẽ dẫn đến việc xác định sai giá vốn hàng bán và lợi nhuận chịu thuế. Một số ví dụ về sai sót trong ghi nhận chi phí khấu hao bao gồm:

 • Sử dụng sai phương pháp khấu hao.
 • Sử dụng sai tỷ lệ khấu hao.
 • Tính sai giá trị còn lại của tài sản cố định.

Những sai sót thường gặp trong kê khai thuế

Kê khai sai thuế GTGT – Sai sót thường gặp trong kế toán thuế

Những sai sót thường gặp trong kế toán thuế thường xuất phát từ các nguyên nhân sau:

Sai sót về doanh thu:

 • Kê khai thiếu doanh thu: Doanh nghiệp có thể cố ý hoặc vô ý kê khai thiếu doanh thu để giảm số tiền thuế GTGT phải nộp.
 • Kê khai sai số liệu doanh thu: Doanh nghiệp có thể kê khai sai số liệu doanh thu do sai sót trong việc ghi chép sổ sách hoặc do cố ý gian lận.

Sai sót về chi phí đầu vào

 • Doanh nghiệp có thể kê khai khấu trừ sai các khoản chi phí đầu vào không được phép khấu trừ theo quy định của pháp luật. Hoặc kê khai khấu trừ sai số tiền các khoản chi phí đầu vào.
 • Sai sót này có thể kê khai thiếu hóa đơn chứng từ chứng minh cho các khoản chi phí đầu vào. Dẫn đến việc không được khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản chi phí đó.

Sai sót về tỷ lệ thuế GTGT

 • Doanh nghiệp áp dụng sai tỷ lệ thuế GTGT cho các mặt hàng hàng hóa, dịch vụ do không nắm rõ quy định về tỷ lệ thuế GTGT.
 • Hoặc  kê khai sai số tiền thuế GTGT do tính toán sai hoặc cố ý gian lận.

Kê khai sai thuế TNDN

Đây là một trong những sai sót thường gặp trong kế toán thuế. Nguyên nhân dẫn đến sai sót này có thể là do Doanh nghiệp có thể xác định sai đối tượng nộp thuế TNDN, dẫn đến việc nộp hoặc kê khai thuế TNDN không đúng đối tượng.Hoặc có thể xác định sai cơ sở tính thuế TNDN, dẫn đến việc nộp hoặc kê khai thuế TNDN không đúng số tiền.

Sai sót về tính toán thuế

Doanh nghiệp có thể tính toán sai thuế TNDN do sai sót trong việc áp dụng các quy định về tính thuế hoặc do sai sót trong việc sử dụng phần mềm kê khai thuế. Thời điểm nộp thuế TNDN không đúng thời hạn quy định, dẫn đến việc bị phạt nộp chậm thuế.

Kê khai sai thuế TNCN

Cá nhân có thể xác định sai đối tượng nộp thuế TNCN, dẫn đến việc nộp hoặc kê khai thuế Thực tế, có một số khách hàng xác định sai cơ sở tính thuế TNCN, dẫn đến việc nộp hoặc kê khai thuế TNCN không đúng số tiền.

Một trong những nhầm lẫn trong kế toán thuế TNCN chính là tính toán sai. Do sai sót trong việc áp dụng các quy định về tính thuế hoặc do sai sót trong việc sử dụng phần mềm kê khai thuế.

Những sai sót thường gặp trong quyết toán thuế

Sai sót trong việc lập hồ sơ quyết toán

 • Nguyên nhân dẫn đến những sai sót thường gặp trong kế toán thuế ở giai đoạn quyết toán thuế có thể là do. Doanh nghiệp thiếu hoặc không đầy đủ các hồ sơ cần thiết theo quy định dẫn đến việc không được cơ quan thuế chấp nhận quyết toán thuế.
 • Lập hồ sơ quyết toán không đúng theo quy định về mẫu mã, nội dung, trình tự, thủ tục lập và nộp hồ sơ quyết toán thuế. Vì thế, bị cơ quan thuế trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu doanh nghiệp sửa chữa, bổ sung.
 • Hồ sơ quyết toán không có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Việc thiếu chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên hồ sơ quyết toán thuế là không hợp lệ và có thể dẫn đến việc cơ quan thuế không chấp nhận quyết toán thuế.

Sai sót trong tính toán thuế

 • Tính toán sai cơ sở tính thuế: Doanh nghiệp xác định sai cơ sở tính thuế dẫn đến việc tính toán sai số tiền thuế phải nộp.
 • Áp dụng sai thuế suất: Doanh nghiệp áp dụng sai thuế suất cho các khoản thu nhập chịu thuế dẫn đến việc tính toán sai số tiền thuế phải nộp.
 • Tính toán sai các khoản khấu trừ: Doanh nghiệp tính toán sai các khoản khấu trừ thuế dẫn đến việc tính toán sai số tiền thuế phải nộp.

Sai sót thường gặp khi nộp thuế 

 • Do nộp thuế không đúng thời hạn quy định dẫn đến việc bị phạt nộp chậm thuế.
 • Nộp thuế thiếu so với số tiền thuế phải nộp theo quyết toán thuế dẫn đến việc bị truy thu thuế và phạt nộp thiếu thuế.
 • Nộp thuế sai địa phương khiến cho hồ sơ thuế phải di chuyển để điều chỉnh và có thể bị phạt vi phạm hành chính.

Các biện pháp phòng ngừa sai sót thường gặp trong kế toán thuế

Qua những thông tin trên, bạn đã nắm bắt được những sai sót thường gặp trong kế toán thuế. Vậy làm thế nào để phòng ngừa được những sai sót trên?

Các biện pháp phòng ngừa sai sót trong kế toán thuế
Các biện pháp phòng ngừa sai sót thường gặp trong kế toán thuế

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ

 • Áp dụng quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ cho tất cả các hoạt động kế toán thuế, từ việc ghi nhận chi phí, doanh thu đến việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế.
 • Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong bộ phận kế toán.
 • Thực hiện kiểm tra chéo các hoạt động kế toán thuế thường xuyên.
 • Áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập dữ liệu để bảo mật thông tin kế toán thuế.

Sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp

Sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp có tính năng quản lý thuế để tự động hóa các công việc kế toán thuế, giúp giảm thiểu sai sót. Bên cạnh đó, cần phải thường xuyên cập nhật phần mềm kế toán thường xuyên để đảm bảo phần mềm hoạt động chính xác. Cũng như phù hợp với các quy định mới của pháp luật thuế. Đừng quên đào tạo nhân viên cách sử dụng phần mềm kế toán một cách hiệu quả.

Đào tạo nghiệp vụ kế toán thuế cho nhân viên

Việc đào tạo cho nhân viên bộ phận kế toán kiến thức chuyên môn về luật thuế và các quy định liên quan. Bên cạnh đó, đào tạo  nhân viên cách thực hiện các công việc kế toán thuế một cách chính xác và hiệu quả. Đồng thời, cập nhật kiến thức về luật thuế cho nhân viên thường xuyên để đảm bảo nhân viên nắm bắt được những thay đổi mới nhất của pháp luật.

Các biện pháp khắc phục sai sót thường gặp trong kế toán thuế

Khi phát hiện sai sót trong kế toán thuế, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp khắc phục sau:

 • Tự nguyện nộp thuế truy thu.
 • Nộp thuế truy thu theo số tiền tính toán theo quy định của pháp luật thuế.
 • Nộp chậm thuế theo quy định.
 • Kê khai bổ sung thuế theo quy định.
 • Kháng cáo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Việc giảm thiểu những sai sót thường gặp trong kế toán thuế sẽ giúp ngăn chặn được việc thất thoát tài chính của Doanh nghiệp. Đồng thời, tăng hiệu quả hoạt động của toàn thể hệ thống doanh nghiệp. 

Nếu bạn cần tham vấn chi tiết hơn về kế toán thuế hoặc đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ. Vui lòng liên hệ đến Luật An Khang theo hotline 0769063686 để nhận tư vấn từ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm bạn nhé.

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *