Thành Lập Doanh Nghiệp

GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH NHANH NHẤT 2024

Thủ tục, trình tự giải thể công ty hợp danh như thế nào? Khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp cần lưu ý những gì? Trong bài viết hôm nay, cùng Luật An Khang hướng dẫn về thủ tục giải thể công ty hợp danh mới nhất 2024 nhé.

Khái niệm giải thể, các trường hợp giải thể công ty hợp danh

Giải thể công ty hợp danh là việc công ty hợp danh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình.

Công ty hợp danh chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Công ty hợp danh bị giải thể trong trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của của Hội đồng thành viên;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (ít nhất 02 thành viên hợp danh);
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói từ A-Z

Hồ sơ giải thể công ty hợp danh

Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ giải thể hồ sơ giải thể công ty hợp danh gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp;
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh

Thủ tục giải thể công ty hợp danh
Thủ tục giải thể công ty hợp danh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh (nếu có)

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, công ty hợp danh phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của:

 • Các chi nhánh, 
 • Văn phòng đại diện, 
 • Địa điểm kinh doanh của công ty. 

Thủ tục được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thông qua quyết định giải thể công ty hợp danh

Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định giải thể phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên hợp danh chấp thuận. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Thông qua quyết định giải thể công ty hợp danh
Thông qua quyết định giải thể công ty hợp danh

Thông báo giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Nghị quyết, Quyết định giải thể, công ty hợp danh tiến hành gửi Hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính gồm:

 • Thông báo giải thể;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên;
 • Nghị quyết, Quyết định giải thể của Hội đồng thành viên;
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục).

Trong 05-07 ngày làm việc, công ty sẽ nhận được Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, xử lý nợ

 – Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm theo quy định pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

– Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế nơi đặt trụ sở công ty và nhận Thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong 20-30 ngày làm việc.     

Nộp hồ sơ Đăng ký giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm:

 • Thông báo giải thể;
 • Thông báo thanh ký tài sản và các khoản nợ của công ty;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục).

– Trong vòng 07-10 ngày làm việc, công ty sẽ nhận được Thông báo về việc giải thể/ chấm dứt tồn tại.

Lưu ý khi thực hiện giải thể công ty hợp danh

– Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Trường hợp công ty hợp danh giải thể bắt buộc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, trong thời hạn 10 ngày, công ty hợp danh phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

 • Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
 • Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì Nghị quyết, Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính (tương tự như trên).

Kết luận

Trên đây là nội dung là công ty Luật An Khang muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay có câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ qua Hotline để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *