Kiến thức thành lập Doanh nghiệp

Tư Vấn Thành Lập Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư – Luật Mới 2024

Thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư hiện đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi muốn phát triển kinh doanh. Vậy cần điều kiện gì để được thành lập công ty quản lỹ quỹ? Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ là gì? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết dưới bài viết này. Hãy cùng Luật An Khang theo dõi để biết thêm thông tin trước khi quyết định thành lập công ty nhé!

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói từ A – Z chỉ 690k

Cơ sở pháp lý về thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Để được thành lập công ty quản lỹ quỹ đầu tư tại Việt Nam thì các doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề: Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ, điều kiện thành lập, mã ngành nghề, thuế phải đóng. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu công ty quản lý quỹ đầu tư là gì?  

Quản lý quỹ đầu tư là một ngành nghề hợp pháp được pháp luật bảo hộ tại Việt Nam. Thông tin về công ty quản lý quỹ đầu tư là gì được quy định cụ thể tại Khoản 2 điều 2 Nghị định 86/2016/NĐ-CP. Từ quy định pháp luật, ta có định nghĩa giới thiệu công ty quản lỹ quỹ đầu tư là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng quy định pháp luật chứng khoán với nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ như: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ đầu tư là gì?

Cơ sở pháp lý của việc thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư là:

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 86/2016/NĐ-CP
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP
 •  Luật Chứng khoán 2019

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Để được thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư thì các doanh nghiệp cần đảm bảo có đầy đủ các yếu tố theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể là quy định tại Điều 75 thuộc Luật Chứng khoán 2019. Theo quy định, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về: vốn; cổ đông, thành viên góp vốn; cơ sở vật chất; bộ máy nhân sự; điều lệ công ty.

Chi tiết về các điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ như sau:

 • Điều kiện về vốn: Nguồn vốn phải góp bằng Đồng Việt Nam và phải đạt tối thiểu theo số vốn pháp định là 25 tỷ đồng Việt Nam.
 • Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn: Với cá nhân tham gia góp vốn thì phải đáp ứng yêu cầu: không thuộc các TH không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán. Với pháp nhân khi thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư thì cần có tư cách pháp nhân và không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản và không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước và không phát sinh lỗ lũy kế.

>> Xem thêm: Tư Vấn Thành Lập Công Ty Mới 2024 – Tất Cả Thông Tin Cần Biết

 • Về cơ cấu cổ đông và các thành viên góp vốn: tối thiểu số lượng là hai (02) cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức. Các thành viên góp vốn được giữ tối thiểu là 65% vốn điều lệ; doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng là thành viên góp vốn được giữ 30% vốn.
 • Về bộ máy nhân sự: tối thiểu 05 nhân sự là cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Bộ máy nhân sự cần có các thành viên trong ban lãnh đạo, bao gồm Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và Phó Tổng Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ (nếu có). Nhân sự cần đảm bảo có ít nhất kinh nghiệm 4 năm tại các bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận thuộc tài chính, kế toán hoặc đầu tư trong các doanh nghiệp khác.
 • Về trang thiết bị, cơ sở vật chất thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư: Cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính cần đảm bảo có đầy đủ phần mềm hỗ trợ phân tích đầu tư, quản lý rủi ro và lưu trữ tài liệu liên quan đến hoạt động công ty. Cần cung cấp các thiết bị bảo có nhiệm vụ đảm an toàn và giữ an ninh cho trụ sở làm việc, phù hợp với quy định quy trình nghiệp vụ cụ thể trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. 
Giấy chứng nhận là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Thành lập công ty thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gì

Khi thực hiện làm thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ, chủ doanh nghiệp cần chú ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. Đó là bộ hồ sơ được quy định chi tiết, đầy đủ trong Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty theo mẫu của ngành nghề cụ thể
 • Biên bản thỏa thuận thành lập do các cổ đông đồng ý
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu trụ sở nơi đặt văn phòng hoặc quyền sử dụng và bản thuyết minh cơ sở vật chất 
 • Bộ tài liệu thông tin và danh sách các nhân viên của công ty 
 • Danh sách thông tin của các cổ đông và thành viên góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.
 • Bộ văn bản dự thảo Điều lệ công ty.

>> Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty hợp danh

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ 

Sau đây sẽ là thông tin về thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ mà Luật An Khang muốn gửi tới bạn:

Bước 1: Lựa chọn mô hình doanh nghiệp bạn muốn thành lập công ty và chuẩn bị hồ sơ

Bạn có thể lựa chọn thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư theo mô hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần. 

Sau khi đã lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, bạn cần thực hiện chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin đăng ký thành lập tới cơ quan chức năng phụ trách nhiệm vụ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thì doanh nghiệp hãy thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền theo quy định trong việc xem xét duyệt hồ sơ đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư.

Bước 3: Chờ cơ quan chức năng thực hiện xét duyệt hồ sơ và trả kết quả xin đăng ký thành lập

Thời gian kiểm tra và đánh giá hồ sơ xin đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ là  trong vòng 20 ngày. Đối với các trường hợp bộ hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ, cơ quan sẽ đề nghị công ty hoàn thiện các yếu tố liên quan tới cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp theo tài liệu đã cung cấp và tiến hành tuyển dụng, đào tạo nhân sự. Khi đã đáp ứng các yêu cầu khắt khe này, doanh nghiệp sẽ chính thức được cấp Giấy phép thành lập.

>> Xem thêm: Các Loại Thuế Phải Nộp Khi Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2024

Nếu trong thời hạn 03 tháng, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện nghĩa vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự theo yêu cầu thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư thì cơ quan chức năng phụ trách có thể từ chối cấp giấy phép và có thông báo trả lời bằng văn bản.

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ tại Việt Nam 2024

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập

Doanh nghiệp khi đã hoàn thành thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư thì có thể bắt đầu thực hiện các thủ tục cần thiết khác. Đó là thủ tục liên quan tới:

 • Khắc con dấu doanh nghiệp
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Thông báo hóa đơn điện tử và mua chữ ký số doanh nghiệp
 • Hoàn thiện các yếu tố liên quan tới cơ sở vật chất khác

Trên đây là toàn bộ các thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý khách hàng về quy trình thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư. Với các thông tin về cơ sở pháp lý, điều kiện thành lập và hồ sơ, thủ tục thành lập mà Luật An Khang gửi trên đây, hẳn là bạn đã có thêm kiến thức cho riêng mình rồi đúng không?

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *