Thành Lập Doanh Nghiệp

Thủ Tục đăng ký Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Tnhh 2 Thành Viên

Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên như thế nào là đúng pháp luật? Trình tự thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH cần thực hiện các bước gì? Luật An Khang xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về thủ tục giảm vốn điều lệ doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trong bài viết dưới đây.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?

Vốn điều lệ là một yếu tố bắt buộc phải có khi đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, sẽ có nhiều trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính và muốn xin giảm vốn điều lệ.

Quy trình thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên gồm 3 bước: Họp hội đồng công ty, gửi văn bản thông báo đến cơ quan chức năng, chờ kết quả sau 3 ngày làm việc.

Việc đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH là một hoạt động bình thường ở các doanh nghiệp. Khoản 4, 5, 6 của Điều 68 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Bước 1: Công ty tổ chức buổi họp Hội đồng gồm chủ doanh nghiệp và các thành viên góp vốn công ty. Các thành viên sẽ thực hiện thảo luận và thông qua các nghị quyết, quyết định giảm vốn điều lệ.

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện chuẩn bị hồ sơ, văn bản xin đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên theo đúng quy định pháp luật. Bộ hồ sơ tài liệu sẽ được gửi tới Cơ quan chức năng phụ trách việc đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Chờ đợi thông tin cập nhật về việc giảm vốn từ Cơ quan chức năng sau 03 ngày làm việc.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Quy chế tài chính của công ty TNHH 2 thành viên để nắm được bản chất của thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ.

giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên
Cần có sự đồng ý của các thành viên khi thực hiện giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

 

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Trong quá trình thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH, sẽ có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký bởi đây là công đoạn quan trọng và cũng thường xảy ra sai sót khi thực hiện.

Sau đây sẽ là chi tiết bộ hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên đúng quy định pháp luật:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông báo này phải được thực hiện và được xác nhận bởi chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 2. Nghị quyết và quyết định trong buổi họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi vốn điều lệ ban đầu.
 3. Bản sao chi tiết biên bản họp của Hội đồng thành viên có quyền hạn trong doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên.
 4. Bản báo cáo tài chính có thời gian gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. (Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp báo cáo trong trường hợp giảm vốn điều lệ do công ty hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên và giảm vốn điều lệ do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên).
 5. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Điều kiện về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên được quy định trong Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:

Trường hợp 1

Doanh nghiệp xin giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho cho thành viên góp vốn căn cứ theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty

Để thực hiện trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên này, doanh nghiệp cần đạt đủ 2 điều kiện sau:

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên này đã hoạt động liên tục trong hơn 2 năm
 • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Trường hợp 2

Doanh nghiệp mua lại phần vốn góp của thành viên phải thực hiện giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện để thực hiện xin giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trong trường hợp này như sau:

 • Thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên.
 • Việc bỏ phiếu không tán thành đó cần phải thuộc một trong các lý do như sau:
 • Doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty. Mà các sửa đổi bổ sung này có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, Hội đồng thành viên;
 • Doanh nghiệp muốn thực hiện cải tổ, tổ chức lại công ty;
 • Thuộc các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên
Việc giảm vốn cần được tính toán kỹ lưỡng

Trường hợp 3

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên do số vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo như cam kết

Theo quy định cụ thể tại điều 47 của Luật Doanh Nghiệp 2020, các thành viên góp vốn có nghĩa vụ phải thực hiện thanh toán đầy đủ số vốn góp đã cam kết với công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp có thành viên chưa thực hiện xong nghĩa vụ góp vốn theo thời gian quy định, doanh nghiệp sẽ phải đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên. Tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bên cạnh đó, trong trường hợp đã cam kết số vốn góp, các thành viên có thể sử dụng các tài sản khác với tài sản đã cam kết. Việc này cần nhận được sự đồng ý của các thành viên trong hội đồng thành viên.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin mà Luật An Khang muốn chia sẻ với các bạn về quy định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên. Cùng với đó chúng tôi cũng đã cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin về quy trình thủ tục thực hiện xin đăng ký giảm vốn, hồ sơ đăng ký xin giảm vốn và điều kiện giảm vốn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới việc giảm vốn có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline để được hỗ trợ!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *