Chưa phân loại

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY HỢP DANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

Bất cứ công ty nào khi đăng ký thành lập đều phải chuẩn bị Điều lệ, đây là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp. Bạn đang có dự định thành lập công ty hợp danh nhưng chưa rõ về việc soạn thảo điều lệ? Bài viết dưới đây của công ty Luật An Khang sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về Mẫu điều lệ công ty hợp danh mới nhất. 

Điều lệ công ty hợp danh là gì?

Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận được xây dựng bởi các chủ sở hữu công ty/giữa những người sáng lập với nhau và giữa những người sáng lập với những người góp vốn nhằm cam kết, ràng buộc các thành viên trong quy định chung, thống nhất về cách tạo lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động…

Nội dung cơ bản của Điều lệ Công ty hợp danh

Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Điều lệ công ty hợp danh phải có các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên góp vốn;
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên góp vốn;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh, thành viên góp vốn công ty;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Ngoài ra, xuất phát từ nhu cầu tổ chức quản lý và hoạt động, Công ty có thể quy định các nội dung, điều khoản khác tùy theo đặc trưng của công ty mình.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói từ A-Z chỉ 690k

Mẫu Điều lệ công ty hợp danh mới nhất 2024

Điều lệ công ty hợp danh 2024
Điều lệ công ty hợp danh 2024

Mẫu Điều lệ công ty hợp danh cơ bản thường gồm 06 chương:

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Phạm vi trách nhiệm

– Tên Công ty, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

– Ngành nghề kinh doanh

– Thời hạn hoạt động

– Con dấu

CHƯƠNG 2: VỐN – THÀNH VIÊN

– Vốn điều lệ

– Cam kết góp vốn của các thành viên

– Cách thức tăng, giảm vốn điều lệ

– Quyền và nghĩa vụ của các thành viên

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG

– Hội đồng thành viên

– Triệu tập họp Hội đồng thành viên

– Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc

– Tiếp nhận thành viên, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

CHƯƠNG IV: THỐNG KÊ TÀI CHÍNH, LỢI NHUẬN, XỬ LÝ LỖ 

– Năm tài chính

– Kế toán, thống kê

– Quyết toán, phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

– Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 

– Giải thể công ty

– Phá sản công ty

CHƯƠNG VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Lưu ý khi đăng ký, sửa đổi Điều lệ công ty hợp danh

Điều lệ công ty hợp danh 2024
Điều lệ công ty hợp danh 2024

Xem thêm: 6 điều kiện thành lập công ty nhất định phải BIẾT!

Điều lệ công ty hợp danh khi đăng ký cần chủ thể nào xác nhận?

Khoản 3 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“…3. Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 1. a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Như vậy, khi đăng ký thành lập công ty hợp danh thì điều lệ công ty phải có họ, tên và chữ ký của thành viên hợp danh công ty. Do đó, người đại diện công ty không thể thay mặt các thành viên hợp danh để ký vào Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty hợp danh khi sửa đổi, bổ sung có cần chữ kí của tất cả thành viên hợp danh không?

Khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“4. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 1. a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;”

Do bản chất, quyền lợi cũng như trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể đại diện cho Hội đồng thành viên để xác nhận sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Vì vậy, khi sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty hợp danh thì chỉ cần Chủ tịch Hội đồng thành viên ký theo như quy định trên.

Xem thêm: Hội đồng thành viên của công ty hợp danh

Kết luận

Toàn bộ các thông tin trên đây là tư vấn về mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà Luật An Khang muốn gửi tới quý bạn đọc và quý doanh nghiệp quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn thêm thông tin hoặc soạn thảo Điều lệ công ty hợp danh, hãy liên hệ hotline để được biết thêm chi tiết nhé!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *