Dịch vụ kế toán thuế

Hoàn thuế: Hướng dẫn A-Z giúp bạn lấy lại tiền thuế một cách nhanh chóng và chính xác

Hoàn thuế là gì? Thủ tục hoàn thuế GTGT như thế nào? Thời hạn hoàn thuế GTGT cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được Luật An Khang giải đáp chi tiết trong nội dung bài viết ngắn dưới đây. Cùng đọc và theo dõi để có thêm thông tin hữu ích về hoàn thuế là gì?

Hoàn thuế là gì?

Nói một cách dễ hiểu thì hoàn thuế là việc cơ quan thuế trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định. Việc hoàn thuế được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể như:

Hoàn thuế là gì?
Hoàn thuế là gì?
 • Đối tượng nộp thuế tạm nộp thuế nhưng khi cơ quan thuế quyết toán thì phát hiện nộp thừa. 
 • Quyết toán thuế GTGT theo định kỳ, mà số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra.
 • Áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, mức thuế suất, miễn, giảm thuế.

Theo đó, sau khi phát sinh việc hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ ra lệnh hoàn trả thuế. Và kho bạc Nhà Nước sẽ hoàn thiện thủ tục và tiến hành chi trả cho đối tượng nộp. Số tiền hoàn thuế sẽ được chi trả từng lần hay khấu trừ vào số thuế phải nộp của kỳ nộp thuế tiếp theo.

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, hiện tại các trường hợp sau được hoàn thuế GTGT:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

 • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra trong kỳ tính thuế.
 • Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế.
 • Doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra trong kỳ tính thuế.
 • Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế.
 • Các trường hợp khác như: Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Xem thêm: Dịch vụ kê khai thuế, nộp thuế chuyên nghiệp, an tâm tuyệt đối

Điều kiện, thủ tục và thời hạn hoàn thuế GTGT

Điều kiện hoàn thuế GTGT

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, hợp lệ và đúng theo quy định. Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không thuộc diện bị hạn chế hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Thủ tục

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức lập tờ khai đề nghị hoàn thuế GTGT theo mẫu quy định. Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến việc hoàn thuế GTGT. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hợp tác với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, xác minh hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Thời hạn

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng, quý hoặc năm. Có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Thông thường, Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Quy định cụ thể

 • Về doanh thu: Doanh nghiệp phải có doanh thu trong kỳ tính thuế.
 • Về thời gian: Doanh nghiệp phải hoàn thành việc nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT trong thời hạn quy định.
 • Về chứng từ: Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến việc hoàn thuế GTGT.

Hướng dẫn chi tiết quy trình hoàn thuế 

 • Bước 1: Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức lập tờ khai đề nghị hoàn thuế GTGT theo mẫu quy định.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý.
 • Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ xác minh số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • Bước 4: Sau khi xác minh, cơ quan thuế sẽ lập quyết định hoàn thuế GTGT.
 • Bước 5: Sau cùng, Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nhận quyết định hoàn thuế GTGT và số tiền hoàn thuế GTGT.

Thời hạn hoàn thuế và các trường hợp bị chậm trễ

 • Thời hạn hoàn thuế GTGT là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Các trường hợp bị chậm trễ hoàn thuế GTGT

 • Hồ sơ hoàn thuế GTGT không đầy đủ, hợp lệ.
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không hợp tác với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, xác minh hồ sơ hoàn thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thuộc diện bị hạn chế hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Những sai sót thường gặp trong kế toán thuế

Các trường hợp được hoàn thuế TNCN

Theo quy định hiện hành của Việt Nam những trường hợp sau được hoàn thuế TNCN.

 • Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Người có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
 • Người có thu nhập từ chuyển nhượng vốn:
 • Người có thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán.
 • Người có thu nhập từ hoạt động nhận tiền bảo hiểm xã hội.
 • Người có thu nhập từ hoạt động nhận tiền trợ cấp xã hội.
Các trường hợp được hoàn thuế TNCN
Các trường hợp được hoàn thuế TNCN

Điều kiện, thủ tục và thời hạn hoàn thuế TNCN

Bạn thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế TNCN theo quy định. Không thuộc diện bị hạn chế hoàn thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Thủ tục

Bạn cần lập tờ khai đề nghị hoàn thuế TNCN theo mẫu quy định. Sau đó, nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến việc hoàn thuế TNCN. Quan trọng là phải hợp tác với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, xác minh hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Thời hạn

Bạn cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN trong vòng 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của tháng, quý hoặc năm có số thuế TNCN nộp thừa.

 • Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Quy định cụ thể

 • Về thu nhập: Thu nhập của bạn phải được xác định theo đúng quy định của pháp luật về thuế TNCN.
 • Về thời gian: Phải hoàn thành việc nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN trong thời hạn quy định.
 • Về chứng từ: Cung cấp đầy đủ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến việc hoàn thuế TNCN.

Hướng dẫn chi tiết quy trình hoàn thuế TNCN

 • Bước 1: Trước tiên, bạn cần phải lập tờ khai đề nghị hoàn thuế TNCN theo mẫu quy định.
 • Bước 2: Sau đó, nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý.
 • Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ xác minh số thuế TNCN nộp thừa. Sau khi xác minh, cơ quan thuế sẽ lập quyết định hoàn thuế TNCN.
 • Bước 4:  Sau cùng, bạn nhận quyết định hoàn thuế TNCN và số tiền hoàn thuế TNCN.

Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

Dưới đây là các trường hợp được hoàn thuế TNDN.

 • Doanh nghiệp bị lỗ.
 • Doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khuyến khích
 • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
 • Doanh nghiệp được hoàn thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Điều kiện, thủ tục và thời hạn hoàn thuế TNDN

Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế TNDN theo quy định. Nộp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, hợp lệ và đúng theo quy định. Và không thuộc diện bị hạn chế hoàn thuế TNDN theo quy định của pháp luật.

Những giấy tờ, thủ tục hoàn thuế TNDN bao gồm: Lập tờ khai đề nghị hoàn thuế TNDN theo mẫu quy định. Sau đó, nộp hồ sơ hoàn thuế TNDN tại cơ quan thuế quản lý. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến việc hoàn thuế TNDN. Luôn hợp tác chặt chẽ với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, xác minh hồ sơ hoàn thuế TNDN.

Thời hạn

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế TNDN trong vòng 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của tháng, quý hoặc năm có số thuế TNDN nộp thừa.
 • Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNDN trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Quy trình hoàn thuế TNDN

 • Bước 1: Doanh nghiệp lập tờ khai đề nghị hoàn thuế TNDN theo mẫu quy định
 • Bước 2: Sau đó, nộp hồ sơ hoàn thuế TNDN tại cơ quan thuế quản lý.
 • Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ xác minh số thuế TNDN nộp thừa.
 • Bước 5: Sau khi xác minh, cơ quan thuế sẽ lập quyết định hoàn thuế TNDN.
 • Bước 6: Doanh nghiệp nhận quyết định hoàn thuế TNDN và số tiền hoàn thuế TNDN.

Quy trình hoàn thuế chung

Thông thường, quy trình hoàn thuế chung cho các loại thuế (GTGT, TNCN, TNDN) tại Việt Nam bao gồm các bước sau:

Nộp hồ sơ hoàn thuế

Quy trình hoàn thuế chung
Quy trình hoàn thuế chung
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cần lập tờ khai đề nghị hoàn thuế theo mẫu quy định của cơ quan thuế. Mẫu tờ khai hoàn thuế sẽ thay đổi tùy theo loại thuế và thời điểm hoàn thuế. Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có thể tải mẫu tờ khai hoàn thuế trên website của Tổng cục Thuế hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Ngoài tờ khai đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, chứng từ theo quy định. Các hồ sơ, chứng từ này bao gồm:
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc thu nhập (hóa đơn, chứng từ thanh toán, hợp đồng kinh tế,…).
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế (giấy biên lai nộp thuế, hóa đơn điện tử có dấu xác nhận của cơ quan thuế,…).
 • Các giấy tờ, chứng từ khác liên quan đến việc hoàn thuế.
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế quản lý. Cơ quan thuế quản lý là cơ quan thuế nơi doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đăng ký nộp thuế.

Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Sau đó, sẽ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ xác minh số thuế đã nộp, số thuế đủ điều kiện hoàn thuế. Việc xác minh số thuế đã nộp, số thuế đủ điều kiện hoàn thuế được thực hiện dựa trên các hồ sơ, chứng từ mà doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã nộp.

Ra quyết định hoàn thuế

Lập quyết định hoàn thuế nếu hồ sơ hợp lệ và số thuế đủ điều kiện hoàn thuế. Sau đó, thông báo kết quả cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.

Nhận tiền hoàn thuế

Nhận quyết định hoàn thuế và số tiền hoàn thuế tại cơ quan thuế hoặc qua ngân hàng.

Lưu ý: 

 • Thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cần lưu ý nộp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác và đúng theo quy định để được giải quyết nhanh chóng.

Những lưu ý quan trọng khi làm thủ tục hoàn thuế

Để quy trình hoàn thuế diễn ra được thuận tiện và nhanh chóng, hạn chế sai sót. Trong quá trình thực hiện bạn cần lưu ý một số điều sau: 

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ
 • Cảnh báo về các rủi ro và sai sót thường gặp
 • Giải pháp để đảm bảo quá trình hoàn thuế diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.
 • Tốt hơn hết, hãy sử dụng dịch vụ hỗ trợ hoàn thuế

 Với những chia sẻ trên, bạn đã biết hoàn thuế là gì? trình tự thủ tục cần thực hiện để quá trình hoàn thuế GTGT, hoàn thuế TNCN, hoàn thuế TNDN được diễn ra một cách thuận tiện và suôn sẻ, nhanh chóng.

Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín, chuyên nghiệp. Có thể liên hệ đến Luật An Khang theo holine 0769063686 để đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ bạn. Trân trọng!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *