Thành Lập Doanh Nghiệp

Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Năm 2024 Là Gì?

Để được thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam thì bạn cần chú ý đáp ứng các điều kiện cần thiết. Đó là các điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cụ thể các điều kiện đó là: Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên quan đến vốn, điều kiện về nhân sự, điều kiện về cổ đông, hình thức hoạt động. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết 4 điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh  bảo hiểm. Hãy cùng Luật An Khang theo dõi nhé!

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói từ A – Z chỉ 690k

Tổng hợp các điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của các doanh nghiệp bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm trên cơ sở bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo vệ theo hợp đồng. Hiện nay, các điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Điều 64, 65, 66 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Điều 11 Nghị định 46/2023/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm các điều kiện:

 • Điều kiện về vốn điều lệ thành lập công ty
 • Điều kiện về cổ đông góp vốn
 • Điều kiện về đội ngũ nhân sự
 • Điều kiện về hình thức hoạt động

Thông tin chi tiết cụ thể, Luật An Khang sẽ phân tích ngay tại phần sau bài viết này. Cùng Luật An Khang theo dõi tiếp bài viết để biết thêm chi tiết nhé:

Điều kiện về hình thức hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Hiện nay pháp luật quy định có 5 loại hình công ty phổ biến mà chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn khi thành lập công ty. Đó là loại hình công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên trở lên và doanh nghiệp tư nhân.  

Tuy nhiên, điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm đó là chỉ được mở doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Các loại hình doanh nghiệp khác sẽ không được phép thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Theo quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, các cổ đông cần đáp ứng:

 • Vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu lớn hơn hoặc bằng số vốn dự kiến góp.
 • Đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi các tổ chức này đóng trụ sở chính cho phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. 
 • Có báo cáo tài chính 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm mới phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

>> Xem thêm: Thành Lập Công Ty Bảo Vệ – Tư Vấn Giải Đáp Quy Định Mới 2024

điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm
Top doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm về vốn

Vốn điều lệ của công ty kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm cần đáp ứng tối thiểu như sau:

 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe phải có tối thiểu số vốn là 750 tỷ đồng Việt Nam.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí phải có tối thiểu số vốn là 1.000 tỷ đồng Việt Nam.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí phải có tối thiểu số vốn là 1.300 tỷ đồng Việt Nam.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vệ tinh) và bảo hiểm sức khỏe phải có tối thiểu số vốn là 400 tỷ đồng Việt Nam.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh phải có tối thiểu số vốn là 450 tỷ đồng Việt Nam.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh phải có tối thiểu số vốn là 500 tỷ đồng Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe phải có tối thiểu số vốn là 400 tỷ đồng Việt Nam.

>> Xem thêm: Thủ Tục – Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Chế Xuất 2024

Để được cấp giấy phép thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm thì doanh nghiệp cần chú ý về số vốn điều lệ tối thiểu của công ty. Đây là điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc mà các doanh nghiệp phải thực hiện.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm về đội ngũ nhân sự

Yếu tố về nhân sự cũng là yếu tố quan trọng cần thiết phải xây dựng khi thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm cần chú ý xây dựng hệ thống cơ cấu nhân sự tuân theo quy định của pháp luật theo từng loại hình công ty cụ thể. 

Nhưng chủ yếu cần tuân thủ xây dựng bộ máy với các chức danh sau:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Người đại diện theo pháp luật,
 • Chuyên gia tính toán dự kiến 

Đội ngũ nhân sự cần đáp ứng các tiêu chuẩn, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được quy định tại Điều 81 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm năm 2024

Khi đã đảm bảo công ty có đầy đủ các yếu tố đáp ứng đúng và đủ theo điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp đó có thể nộp đơn xin đăng ký. Đó là thủ tục thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cổ phần bảo hiểm.

Quy trình thành lập doanh nghiệp bảo hiểm gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiều hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;
 • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có);

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cụ thể, nơi tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đó là Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Chờ hồ sơ xin đăng ký được xét duyệt và doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập trong lĩnh vực hoạt động liên quan đến bảo hiểm. Thời gian xét duyệt và cấp giấy phép thường kéo dài 3 – 5 ngày làm việc.

>> Xem thêm: Thành Lập Công Ty Đầu Tư – Tư Vấn Quy Định Mới Năm 2024

Bước 4: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được giấy chứng nhận thành lập, doanh nghiệp cần phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày.

Nội dung công bố bao gồm: Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập. Nếu thực hiện chậm trễ, không đúng hạn doanh nghiệp sẽ bị phạt theo quy định pháp luật.

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Một số việc doanh  nghiệp cần chú ý thực hiện sau khi đã đảm bảo các điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cấp giấy chứng nhận là:

 • Chuyển số vốn gửi tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ hoặc vốn được cấp.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với hình thức hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (được hướng dẫn bởi Nghị định 46/2023/NĐ-CP) và quy định khác của pháp luật có liên quan; bầu, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật; bầu, bổ nhiệm các chức danh đã được Bộ Tài chính chấp thuận về nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.
 • Ban hành các quy chế quản lý nội bộ về tổ chức hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro và các quy trình nghiệp vụ cơ bản theo quy định pháp luật.
 • Ký quỹ đầy đủ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về kinh doanh bảo hiểm.
điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm
Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là yếu tố bắt buộc phải đáp ứng

Dựa trên các điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm kể trên, các chủ doanh nghiệp có thể cân nhắc nguồn lực và chuẩn bị kỹ càng hơn khi quyết định thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Tại Việt Nam, để có thể thành lập doanh nghiệp bảo hiểm hợp pháp thì cần rất nhiều các điều kiện và tiêu chuẩn riêng biệt. Nếu bạn cần thêm bất cứ tư vấn nào về việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, hãy liên lạc với Luật An Khang!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *