Dịch vụ kế toán thuế

Thuế suất VAT 8% áp dụng đến khi nào

Quy định về thuế suất VAT 8% như thế nào? Thuế suất VAT 8% áp dụng đến khi nào? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ. Cùng Luật và Kế Toán An Khang tìm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.

Khái quát về chính sách giảm thuế GTGT

Các căn cứ pháp lý về chính sách giảm thuế GTGT tại các thời điểm

Chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng tại một thời điểm nhất định, cụ thể:

– Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, một số đối tượng hàng hóa, dịch vụ cụ thể được áp dụng chính sách giảm 2% thuế GTGT xuống còn 8% từ ngày 01/02/2022 – 31/12/2022.

– Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Theo nội dung Nghị định, các đối tượng hàng hóa dịch vụ nêu trên tiếp tục được áp dụng áp dụng chính sách giảm 2% thuế GTGT xuống còn 8% kể từ ngày 01/07/2023 – 31/12/2023.

– Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, Chính phủ tiếp tục gia hạn chính sách ưu đãi trên kể từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024.

Tổng quan về Nghị định 94/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan đến việc giảm thuế GTGT năm 2024

Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV. Trong đó, có nội dung về các loại hàng hóa dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT.

Cụ thể, tại Mục 10, Nghị quyết 110/2023/QH15 nêu rõ, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, mục 1.1, khoản 1, Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Tại Nghị quyết Quốc hội cũng giao rõ nhiệm vụ của Chính phủ: Giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách Nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dựa trên tinh thần thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, tiếp tục giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo danh mục được giảm thuế suất.

Chi tiết các quy định về đối tượng hàng hóa, dịch vụ xem thêm nội dung phần dưới.

Thuế suất vat 8% áp dụng đến khi nào

Đối tượng áp dụng thuế suất VAT 8% và thời gian áp dụng thuế suất VAT 8% áp dụng đến khi nào?

Thuế suất GTGT 8% áp dụng cho những đối tượng nào?

Theo đó, tại Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giảm thuế GTGT như sau:

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất GTGT như sau:

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10% là các mặt hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng miễn thuế, áp dụng thuế suất 0%, 5%.

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất GTGT như sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định.

– Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục của Nghị định 94/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm: Cơ chế thuế GTGT

Thời gian áp dụng thuế suất VAT 8% áp dụng đến khi nào?

Tại Điều 2 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định về hiệu lực thi hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP như sau:

“Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024″

Như vậy, theo quy định trên, thời gian giảm thuế GTGT 2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Sau thời điểm 30/6/2024 thì chưa có văn bản chính thức về việc giảm 2% thuế GTGT còn 8% từ ngày 01/7/2024.

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Mới đây, Cổng TTĐT Chính phủ vừa công bố hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Thủ tục, hồ sơ cần thiết để được hưởng ưu đãi giảm thuế

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc giảm thuế GTGT như sau:

– Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

– Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết 110/2023/QH15.

Thuế suất vat 8% áp dụng đến khi nào
Thuế suất vat 8% áp dụng đến khi nào

Tác động của việc giảm thuế GTGT:

Việc giảm thuế GTGT nêu trên có nhiều tác động tích cực đến nền kinh tế, doanh nghiệp và người tiêu dùng, cụ thể:

Tác động đến nền kinh tế: Góp phần làm ổn định nền kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế, kích cầu tiêu dùng.

Tác động đến người tiêu dùng: Là người sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này khi áp dụng. Góp phần vào việc giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ. Phục vụ đời sống nhân dân vượt qua khoảng thời gian khó khăn, sau dịch bệnh, thiên tai để ổn định lại cuộc sống.

Tác động đến doanh nghiệp:

  • Giảm chi phí sản xuất: Việc giảm thuế GTGT sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, từ đó tăng lợi nhuận. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được khoản thuế GTGT phải nộp cho ngân sách nhà nước. Khoản tiết kiệm này có thể được sử dụng để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc tăng thu nhập cho người lao động.
  • Tăng khả năng cạnh tranh: Việc giảm thuế GTGT sẽ giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Khi giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ có lợi thế trong việc thu hút khách hàng.
  • Tăng doanh thu: Việc giảm thuế GTGT sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu. Khi giá thành sản phẩm, dịch vụ giảm, người tiêu dùng sẽ có xu hướng mua nhiều hơn. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận.
  • Tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh: Việc giảm thuế GTGT sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Khi chi phí sản xuất giảm, doanh nghiệp sẽ có nhiều vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Giải đáp thắc mắc:

Doanh nghiệp của tôi cần làm gì để xuất được hóa đơn áp dụng thuế suất VAT 8%?

Trả lời: Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn áp dụng giảm thuế năm 2023 để phát hành hóa đơn giảm thuế cho năm 2024. Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường.

  • Nếu năm 2023 doanh nghiệp đang sử dụng mẫu hóa đơn GTGT một thuế suất: Sang năm 2024 phần mềm phát hành hóa đơn tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024. Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó hoặc có thể khởi tạo mẫu hóa đơn mới để áp dụng mức thuế suất 8%.
  • Nếu năm 2023 doanh nghiệp đang sử dụng mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất, trong đó đã có mức thuế suất 8%: Thì sang năm 2024 phần mềm phát hành hóa tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024. Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó để phát hành hóa đơn, khi phát hành hóa đơn chọn mức thuế suất 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.
  • Nếu năm 2023 doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất nhưng chưa có mức thuế suất 8%: Năm 2024 doanh nghiệp cần khởi tạo mẫu hóa đơn nhiều thuế suất mới, khi phát hành hóa đơn chọn mức thuế suất 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.
  • Nếu năm 2023 doanh nghiệp đang sử dụng mẫu hóa đơn bán hàng: Sang năm 2024 phần mềm phát hành hóa đơn tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024. Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó hoặc có thể khởi tạo mẫu hóa đơn mới để áp dụng giảm thuế GTGT.

Tra danh mục hàng hóa không giảm thuế cảm thấy quá phức tạp thì có thể xuất toàn bộ thuế 10% được không nếu khách hàng cũng đồng ý?

Trả lời: Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt liên quan đến việc doanh nghiệp thuộc diện được giảm thuế VAT nhưng vẫn xuất hóa đơn theo đúng mức suất chưa được giảm.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Do đó, các doanh nghiệp nên xuất hóa đơn theo đúng quy định để tránh mất thời gian điều chỉnh.

Có phải lập riêng hóa đơn cho hàng hóa được giảm thuế GTGT xuống 8% không?

Trả lời: Không cần lập riêng hóa đơn cho hàng hóa được giảm thuế GTGT xuống 8%.
Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định như sau: Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Như vậy, khi xuất hóa đơn cho 1 đơn vị mà có số lượng hàng hóa, dịch vụ nhiều với nhiều mức thuế suất khác nhau, doanh nghiệp chỉ cần lập 1 hóa đơn và ghi rõ mức thuế suất của từng mặt hàng theo đúng quy định.

Kết luận:

Thuế suất VAT 8% mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, tuy nhiên đó cũng là quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện khi thuộc đối tượng chịu thuế suất VAT 8%.

Trên đây là giải đáp của Luật An Khang về câu hỏi thuế suất VAT 8% áp dụng đến khi nào? Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ đến hotline 076.9063 686 đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao của Luật An Khang luôn sẵn sàng, trợ giúp mọi lúc, mọi nơi.

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *