Kiến thức thành lập Doanh nghiệp

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Cần chuẩn bị những gì? Có bao nhiêu hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Cùng Luật An Khang tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Có 2 hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
 • Thành lập công ty với hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu: Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn ngay từ quá trình thành lập công ty tại Việt Nam. Đóng góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, có thể từ 1% đến 100% vốn điều lệ của công ty
 • Thành lập công ty với hình thức góp vốn, mua cổ phần: Nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn vào công ty đã được đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Có thể đóng góp từ 1% đến 100% vốn tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động. Quá trình này bao gồm thủ tục mua phần vốn góp hoặc mua cổ phần của công ty Việt Nam. Khi đó, công ty Việt Nam sẽ trở thành một công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, tổ chức hoặc doanh nghiệp là thành viên WTO hoặc đã ký kết các hiệp định song phương liên quan đến đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số ngành nghề tại Việt Nam chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân đầu tư.

Điều kiện về năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài cần có đủ năng lực tài chính để thực hiện đầu tư và cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính đầu tư tại Việt Nam.

Điều kiện về trụ sở công ty dự định đăng ký và địa điểm thực hiện dự án:

 • Nhà đầu tư cần có địa điểm kinh doanh tại Việt Nam thông qua hợp đồng thuê địa điểm, hợp đồng thuê nhà, thuê đất và giấy tờ liên quan hợp pháp của bên cho thuê để sử dụng làm trụ sở công ty và địa điểm thực hiện dự án
 • Đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, nhà đầu tư cần chứng minh khả năng thuê nhà xưởng và có hợp đồng thuê nhà xưởng trong các cụm, khu công nghiệp

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm và các yêu cầu đặc thù trong lĩnh vực đầu tư:

Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ: trong lĩnh vực thương mại, bán buôn bán lẻ hàng hóa, nhà đầu tư cần chứng minh khả năng kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị đối với nhà đầu tư cá nhân

 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Bố cáo tài chính xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số tiền đầu tư vào Việt Nam
 • Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng
 • Số vốn dự kiến đầu tư vào Công ty Việt Nam
 • Dự kiến đặt tên công ty
 • Dự kiến ngành nghề kinh doanh của Công ty nước ngoài

Hồ sơ cần chuẩn bị đối với nhà đầu tư là công ty/tổ chức

 • Bản sao y (Hợp thức hoá lãnh sự) của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản gốc hoặc báo cáo tài chính xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số tiền đầu tư vào Việt Nam hoặc báo cáo tài chính có lời tương ứng (Hợp thức hoá lãnh sự)
 • Bản sao (Hợp pháp hoá lãnh sự) của điều lệ hoạt động của công ty mẹ bên nước ngoài
 • Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng
 • Số vốn dự kiến đầu tư vào Công ty Việt Nam
 • Dự kiến tên công ty
 • Dự kiến ngành nghề kinh doanh của Công ty nước ngoài
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện pháp luật – Giám đốc của công ty tại Việt Nam

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (đối với nhà đầu tư cá nhân) hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý (đối với nhà đầu tư tổ chức)
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu và quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn và tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 2 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư, hoặc tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: trong trường hợp dự án không yêu cầu Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư cần nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án, theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 32 của Luật, bao gồm: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, và tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính
Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp từ chối, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do
Bước này rất quan trọng để nhận được Chứng nhận Đầu tư màu xanh
*** Địa điểm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư sau:
 1. Dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế
 2. Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi công ty vốn đầu tư từ nước ngoài đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư bắt đầu tiến hành thủ tục để nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Hồ sơ chi tiết cần bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Bản điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông
 • Bản sao các giấy tờ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương của tổ chức và văn bản ủy quyền; bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện trong trường hợp là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, cần có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương đã được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài
*** Lưu ý:
 1. Hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Tỉnh nơi công ty có trụ sở
 2. Thời gian xử lý hồ sơ từ 3 đến 6 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tiến hành công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện việc nộp phí theo quy định của pháp luật. Các nội dung cần công bố bao gồm:
 • Thông tin về ngành, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
 • Danh sách những cổ đông sáng lập và danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có)
Việc yêu cầu công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện ngay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP, áp dụng cho việc phạt tiền đối với những nhà đầu tư không tiết lộ hoặc tiết lộ thông tin không chính xác trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Khắc dấu công ty

 • Các dấu được tạo tại cơ sở khắc dấu hoặc chữ ký số tuân theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử
 • Quyết định về loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác của doanh nghiệp được doanh nghiệp tự thực hiện
 • Việc quản lý và lưu giữ dấu phải tuân theo quy định trong Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật

Bước 6: Xin cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy đủ điều kiện hoạt động

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải chứng minh tuân thủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần làm thêm thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động.
Ví dụ:
 • Đối với công ty bán lẻ hàng hóa hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa: cần xin giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Trường hợp công ty kinh doanh lữ hành quốc tế: Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép thực hiện kinh doanh lữ hành quốc tế trong phạm vi đưa khách nước ngoài vào Việt Nam
 • Trường hợp công ty mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ: Nhà đầu tư phải xin ý kiến chấp thuận từ Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp cần xin giấy phép hoạt động Trung tâm đào tạo ngoại ngữ từ Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 7: Mở tài khoản vốn đầu tư từ nước ngoài

Sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập công ty, nhà đầu tư tiến hành mở tài khoản công ty trực tiếp nước ngoài nhằm chuyển vốn theo hạn góp vốn được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời, công ty cần thực hiện mở tài khoản giao dịch để tiếp nhận tiền từ tài khoản vốn đầu tư, nhằm thực hiện các giao dịch thu chi trong nước. Việc này nhằm tối ưu hóa quản lý tài chính và mang lại sự thuận tiện trong quá trình kinh doanh tại đất nước.

Bước 8: Thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty, nhà đầu tư cần tiến hành các thủ tục sau đây, tương tự như việc thành lập công ty tại Việt Nam. Cụ thể:
 • Đặt biển tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số để thực hiện việc nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng internet
 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện quy trình nộp thuế điện tử
 • Yêu cầu phát hành hóa đơn điện tử
 • Thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Thực hiện kê khai và nộp các loại thuế doanh nghiệp phải nộp theo quy định
5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *